Foutmelding

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in _menu_load_objects() (regel 579 van /customers/1/7/6/svmlanaken.be/httpd.www/includes/menu.inc).

Engagementsverklaring

Beste ouders,

In deze engagementsverklaring vindt u een aantal afspraken terug die wij bij de inschrijving willen maken. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat u kind bij ons is ingeschreven.

Deze engagementsverklaring kwam tot stand na overleg:

  • Binnen de scholengemeenschap Lanaken, waartoe onze school behoort;
  • Met de schoolraad van onze school.

Jullie doen beroep op onze school voor het onderwijs en de opleiding van jullie kinderen. Wij zullen alles in het werk stellen om hen op te leiden en hen de kans te geven om uit te groeien tot bekwame en verantwoordelijke jonge mensen. Wij zullen hen daarbij zo goed mogelijk trachten te begeleiden. Samen kunnen we echter meer.

Wederzijdse afspraken m.b.t. het oudercontact

  • Daarom vragen we jullie engagement om aanwezig te zijn op oudercontacten, zeker wanneer de klassenraad dit noodzakelijk vindt. In dit geval zullen jullie via een brief uitgenodigd worden om met de directeur, de titularis en/of een aantal vakleerkrachten de resultaten en/of de houding van uw zoon/dochter te bespreken.

Wederzijdse afspraken over de regelmatige aanwezigheid en het spijbelbeleid

  • We stellen het ten zeerste op prijs dat u ervoor zorgt dat uw kinderen dagelijks op school aanwezig zijn en tijdig op school aankomen.  Wij zullen jullie zo snel mogelijk verwittigen bij spijbelgedrag en wij rekenen erop dat jullie zich samen met ons zullen inzetten om dit te verhelpen.
  • Om het recht op een schooltoelage niet te verliezen, mag een leerling niet meer dan 29 halve schooldagen ongewettigd afwezig zijn geweest. Als de schooltoelage dan al was uitgereikt, moet ze worden terugbetaald.

Wederzijdse afspraken over vormen van individuele leerlingenbegeleiding

  • Het is zeer belangrijk dat ouders op de hoogte zijn van de leerprestaties en de vorderingen van hun kinderen. We dringen er dan ook op aan om dagelijks de digitale en schriftelijke schoolagenda en jullie co-account van smartschool te raadplegen.
  • De school is bereid extra inspanningen te doen voor kinderen met leerstoornissen. Wij zullen trachten hen te begeleiden via aangepaste begeleidingsplannen, zodat zij zo goed mogelijk geholpen worden bij het verwerken van de leerstof. Het is de zorg van zowel de school als van de ouders om deze jonge mensen te begeleiden in hun groei naar zelfstandigheid en om hen voor te bereiden op functioneren en integreren in de maatschappij. Wij rekenen dan ook op jullie steun, opvolging en controle van uw kinderen. Samenwerking van ouders en school zijn de beste garantie voor resultaat.

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal

  • Voor een goede communicatie met de school en voor een goede begeleiding van de leerlingen is het belangrijk dat de ouders inspanningen doen om het Nederlands te beheersen. Om uw kind een behoorlijke kennis van het Nederlands bij te brengen, is het een grote hulp wanneer uw kind niet enkel tijdens de schooluren, maar ook thuis Nederlands hoort, spreekt of leest. Wij verwachten daarnaast ook dat u instemt met bijkomende taalondersteuning als de klassenraad daartoe beslist.